فروغ فرخزاد
پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1388

گر خدا بودم ملائک را شبی فریاد میکردم 

سکه ی خورشید را در کوره ی ظلمت رها سازند 

خادمان باغ دنیا را ز روی خشم می گفتم 

برگ زرد ماه را از شاخه ی شبها جدا سازند  

 

نیمه شب در پرده های بارگاه کبریای خویش 

پنجه ی خشم خروشانم جهان را زیر و رو می ریخت 

دستهای خسته ام بعد از هزاران سال خاموشی 

کوهها را در دهان باز دریاها فرومی ریخت.... 

.......... 

......... 

 کد موسیقی در نایت اسکین