پنج‌شنبه 15 تیر‌ماه سال 1391

می خواهم بمانم 

جایی میان آغوشت 

که امن ترین جای دنیاست ، این روزها  ..

 

               

 

برای ما که دلشکسته ایم و خسته ایم ،نه      برای عده ای ولی، چه خوب شد نیامدی..!کد موسیقی در نایت اسکین