قیصر امین پور :
چهارشنبه 8 آبان‌ماه سال 1387

اما چرا 

هی هر چه اتفاقی 

قندان و استکان ها را 

                       در سینی 

                              می چینم 

یا هر چه کفشهایم را ... 

                           جفت می شوند 

در گوش من 

دیگر صدای زنگ نمی آید ؟ 

 

------------------------------------ 

 

از تمام رمز و رازهای عشق 

جز همین سه حرف 

جز همین سه حرف ساده ی میان تهی 

چیز دیگری سرم نمی شود 

من سرم نمی شود 

                            ولی ... 

راستی 

          دلم 

               که می شود ! 

 

(( یادش گرامی )) کد موسیقی در نایت اسکین