شنبه 11 مهر‌ماه سال 1388

اینکه این روزها 

عاشقی در حوصله ی من نمی گنجد 

چیز غریبی نیست 

عجیب اینست 

که من باشم 

تو باشی 

روزگار باز هم پی واژه بگردد ! 

 

پ ن : 

سلام ای غرابت تنهایی 

اتاق را به تو تسلیم میکنم 

چرا که ابرهای تیره همیشه 

پیغمبران آیه های تازه ی تطهیرند .... کد موسیقی در نایت اسکین