سه‌شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1388

نشانی راههایی را 

که هیچ کس نرفته 

از ستاره ها نپرس 

...... 

من میان چشمهایم 

آنقدر ستاره دارم 

که تا آخر این راه 

تنها نباشی . کد موسیقی در نایت اسکین