سه‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1387

شعری برای روز مبادا  

کنار گذاشته بودم 

مبادا که در قحطی عاشقانه ها 

شرمسار دلم باشم ...  

 

                                کد موسیقی در نایت اسکین